Interim Management - Situationer som kräver en snabb lösning!

Interim Management innebär att managementkonsulter på chefsnivå hyrs in för att fylla ett tillfälligt resursbehov hos företag och organisationer. Det kan vara vid exempelvis chefsavgångar och organisationsförändringar. 
Interim Manager är en konsult med en stark ledarprofil, och med gedigen kompetens och befogenhet att fatta beslut.