Staff Scandinavia Search & Interim skall vara en nischad aktör med fokus på Headhunting, Search och Interim Management av chefer och specialister."

 

Interim Management innebär att managementkonsulter på chefsnivå hyrs in för att fylla ett tillfälligt resursbehov hos företag och organisationer. Det kan vara vid exempelvis chefsavgångar och organisationsförändringar.

Interim Management utvecklades sent i början på 70-talet. Detta arbetssätt har löpande ökat i popularitet, och är idag ett vedertaget begrepp i konsultbranschen.

Interim Manager är en konsult med en stark ledarprofil, och med gedigen kompetens och befogenhet att fatta beslut.

Olika typer av förändringsarbete kräver olika kompetenser och vi på Staff Scandinavia Search & Interim tillser alltid att konsulten har för uppdraget korrekt bakgrund, erfarenhet och kompetens.

Våra Interims konsulter har förmågan att snabbt kunna  sätta sig in i nuläget och upprätta handlingsplaner som sedan kan omvandlas i praktiken.

Konsulterna fokuserar på uppgiften och arbetar med uppdraget snabbt och effektivt under uppdragets längd. Vidare fungerar våra  Interims Managers som inspiration till den övriga verksamheten.

Genom Interim Management får du som kund en garanti på kvalificerad konsult som leder verksamheten genom förändringsprocessen. Vi på Staff Scandinavia Search & Interim erbjuder en mycket snabb lösning på tillfälliga resursbehov. Inom några dagar har ni en Interims Manager på plats i er organisation.

Våra Interim Managerns breda kompetens garanterar utveckling och snabba resultat i organisationen. Jobbet utförs effektivt, samtidigt som det ger bestående goda resultat.

Vi rekommenderar varmt Interim Management som den snabba lösningen på ett resursproblem i er organisation.

"Staff Scandinavia Search & Interim skall vara det självklara valet vid rekrytering av chefer och specialister i Skandinavien."

Rekryteringskonsulterna vid Staff Scandinavia är proffs, och kan konsten att hitta  rätt person till rätt arbetsplats vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er bli framgångsrika.

Vi rekryteringskonsulter är specialister på uppdrag inom Bygg, Fastighet, Anläggning, Teknik, Infrastruktur, Energi & Miljö

Gemensamt för våra rekryteringskonsulter är att de har erfarenhet av rekryteringsuppdrag inom de områden de rekryterar inom. På så sätt kan de snabbt sätta sig in i just det aktuella uppdraget och dess speciella förutsättningar.

Ledorden hos Staff Scandinavia Search & Interim är kvalitet, service och personligt engagemang.

Vi använder följande metoder för att hitta rätt person beroende på uppdragets karaktär;

 • Kandidatbank med tusentals kompetenta kandidater
 • Eget personligt nätverk
 • Search
 • Sociala medier
 • Sökning i olika databaser
 • Rekryteringskanaler på Internet
 • Platsnnonsering i affärspress, dagspress, fackpress
 • Testverktyg

Vi arbetar med både personbedömning, kunskapstester och olika färdighetstester, när kunden så önskar. Allt för att säkerställa att kandidatens egenskaper matchar uppdragsprofilen. Dessa tjänster är en tilläggstjänst hos Staff Scandinavia och i dagsläget arbetar vi med OPQ, MPP, MQ. 

Prismodell vid rekrytering och searchuppdrag

Vi erbjuder en uppskattad prismodell; 

 • Fasta rekryteringsarvoden
 • Slutdebitering vid slutfört uppdrag
 • Rekryteringsgaranti i 3 mån

Önskar du referenser på några av våra nöjda rekryteringskunder så hör av dig!

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys/Kravprofil 

Vi går igenom kundens krav på personen och upprättar en noggrann kravprofil. Vi lär känna ert företag, kultur, värderingar, organisation, affärsidé, mål med verksamheten, etc.

2. Presentation

Vi utarbetar en rollbeskrivning och företags/organisationspresentation.

3. Kandidatsökning

Beroende på befattning och roll väljer vi rätt sökmetod. Vi arbetar med platsannonsering på Internet, i dags/fackpress, databaser samt den egna kandidatbanken innehållande tusentals kandidater. Vi arbetar vidare med search/headhunting.

4. Personliga intervjuer

Vi sätter stort värde på den personliga intervjun. Vi är noggranna att ta fram fakta om personens långsiktiga målsättning, ambitioner och framtidsplaner. Detta för att med stor säkerhet erbjuda en kandidat som avser att stanna på företag, eller organisationen på lång sikt. Vi sätter av ca 1-2 timmar per intervju.

5. Kandidatpresentation

Vi presenterar utvalda kandidater och lämnar samtidigt över betyg, intyg, tillsammans med ansökan och personligt brev. I detta skede bokas sedan aktuella kandidater in hos kunden för en första intervju hos uppdragsgivaren.

6. Referenstagning, tester

Vi tar i detta läge referenser för att säkerställa kandidaternas lämplighet. Vidare utförs kompletterande tester om kunden så önskar, samt CV kontroller, UC-kontroll, utdrag ur Polisregistret, samt diverse bakgrundskontroller vid behov.

7. Kandidatgenomgång

Vi går igenom utfallet av intervjuerna hos kund, samlar intryck, går igenom tester och gör en samlad bedömning av kandidaten.

8. Uppföljningsintervju

I de fall kunden önskar göra en kompletterande intervju, eller träffa slutkandidaterna ytterligare en gång bokar vi in detta. Det är vanligt förekommande att kunden önskar göra kompletteringar, eller säkerställa vissa frågeställningar kring anställningsvillkor etc.

9.Rekryteringsgaranti

Vår rekryteringsgaranti innebär att kunden kan erhålla nya kandidater inom 3 månader utan kostnad om det visat sig att kandidaten inte uppfyllt förväntningarna. Rekryteringsgarantin kan endast nyttjas vid ett tillfälle/rekryteringsuppdrag.

 

Staff Scandinavia Search & Interim vill vara det bästa företaget i branschen. 

För att vara det krävs att alla arbetar och har samma grundläggande värderingar. Dessa värderingar skall genomsyra hela Staff Scandinavia Search & Interim. Våra värderingar kan sammanfattas i tre ord: affärsmässighet, kompetens, ödmjukhet. 

För oss på Staff Scandinavia Search & Interim innebär ödmjukhet

 • att respektera varandra som individer.
 • att ge och ta emot tydlig och utvecklande feedback.
 • att vara en god lyssnare.

För oss på Staff Scandinavia Search & Interim innebär kompetens

 • att ha vilja och drivkraft.
 • att vara engagerad, motiverad.
 • att arbeta målfokuserat.
 • att kommunicera tydligt.
 • att ha servicekänsla.
 • att vilja utvecklas.

För oss på Staff Scandinavia Search & Interim innebär affärsmässighet

 • att alltid se nya affärsmöjligheter.
 • att alltid vårda kundrelationer.
 • att alltid skapa lönsamhet.
 • att alltid göra det yttersta, varje dag.

 

Vi följer dessa etiska regler i branschen. De viktigaste punkterna är:

 • SEKRETESS

Vi på Staff Scandinavia Search & Interim är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt.

 • INTEGRITET

Vi på Staff Scandinavia Search & Interim lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi har fått medgivande. Vi värnar om kandidatens integritet.

 • KUNDER

Vi på  Staff Scandinavia Search & Interim rekryterar inte från våra kunder inom ett år från det sista uppdraget.

Det avgörande är, om vi har fått en ökad insyn och kunskap i ett företag som en följd av vårt arbete. Vi rekryterar aldrig våra egna kandidater så länge de är anställda hos vår kund.

 

Vi är ett konsultföretag som har tid och prioriterar nära relationer med dig som kund. Vi har också lång erfarenhet och kompetens att snabbt lösa olika interimsuppdrag och rekryteringsuppdrag och sätta oss in i specifika personalbehov. 

Inom Interim Management har vi ett uppbyggt nätverk sedan 2004 innehållande tusentals interimskonsulter. Vi kan därför lösa ditt temporära chefsbehov snabbt och effektivt.

 • 1. Staff Scandinavia Search & Interim ger - Kvalitet!

Vi är ett konsultföretag som har tid och prioriterar nära relationer med dig som kund. Vi har också lång erfarenhet och kompetens att snabbt lösa olika uppdrag och sätta oss in i specifika behov av personal och leverera kvalitet, varje gång.

 • 2. Staff Scandinavia Search & Interim ger - Service!

Ett av ledorden är service. Genom att vi alla brinner för service och kvalitet kommer du som kund direkt känna skillnaden mot andra aktörer på marknaden.

 • 3. Staff Scandinavia Search & Interim ger - Personligt Engagemang!

Fördelen med oss är att du som kund får en (1) kontaktperson och därmed en närmare kontakt. Vi lär känna dig som kund och just dina specifika krav och önskemål. Vi är alltid engagerade och nyfiken på att lära känna just din organisation

 • 4. Staff Scandinavia Search & Interim ger - Trygghet!

Garanti

Vi har som målsättning att kunna ge våra kunder branschens bästa garantier. Därför erbjuder vi en konsultgaranti, vilket betyder att om du som kund anser att den rekryterade personen inte uppfyller förväntningarna i sitt arbete så gör vi om rekryteringen utan extra kostnad.

 • 5. Staff Scandinavia Search & Interim ger - Kompetens!

Trots att vi är ett mindre konsultföretag klarar vi att lösa stora och komplexa konsultuppdrag. Detta beroende på den långa erfarenhet och kompetens som vår personal besitter.