Interim Management

Interim Management innebär att managementkonsulter på chefsnivå hyrs in för att fylla ett tillfälligt resursbehov hos företag och organisationer. Det kan vara vid exempelvis chefsavgångar och organisationsförändringar.

Interim Management utvecklades sent i början på 70-talet. Detta arbetssätt har löpande ökat i popularitet, och är idag ett vedertaget begrepp i konsultbranschen.

Interim Manager är en konsult med en stark ledarprofil, och med gedigen kompetens och befogenhet att fatta beslut.

Olika typer av förändringsarbete kräver olika kompetenser och vi på Staff Scandinavia Search & Interim tillser alltid att konsulten har för uppdraget korrekt bakgrund, erfarenhet och kompetens.

Våra Interims konsulter har förmågan att snabbt kunna  sätta sig in i nuläget och upprätta handlingsplaner som sedan kan omvandlas i praktiken.

Konsulterna fokuserar på uppgiften och arbetar med uppdraget snabbt och effektivt under uppdragets längd. Vidare fungerar våra  Interims Managers som inspiration till den övriga verksamheten.

Genom Interim Management får du som kund en garanti på kvalificerad konsult som leder verksamheten genom förändringsprocessen. Vi på Staff Scandinavia Search & Interim erbjuder en mycket snabb lösning på tillfälliga resursbehov. Inom några dagar har ni en Interims Manager på plats i er organisation.

Våra Interim Managerns breda kompetens garanterar utveckling och snabba resultat i organisationen. Jobbet utförs effektivt, samtidigt som det ger bestående goda resultat.

Vi rekommenderar varmt Interim Management som den snabba lösningen på ett resursproblem i er organisation.