Rekrytering

Rekryteringskonsulterna vid Staff Scandinavia är proffs, och kan konsten att hitta  rätt person till rätt arbetsplats vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er bli framgångsrika.

Vi rekryteringskonsulter är specialister på uppdrag inom Bygg, Fastighet, Anläggning, Teknik, Infrastruktur, Energi & Miljö

Gemensamt för våra rekryteringskonsulter är att de har erfarenhet av rekryteringsuppdrag inom de områden de rekryterar inom. På så sätt kan de snabbt sätta sig in i just det aktuella uppdraget och dess speciella förutsättningar.

Ledorden hos Staff Scandinavia Search & Interim är kvalitet, service och personligt engagemang.

Vi använder följande metoder för att hitta rätt person beroende på uppdragets karaktär;

 • Kandidatbank med tusentals kompetenta kandidater
 • Eget personligt nätverk
 • Search
 • Sociala medier
 • Sökning i olika databaser
 • Rekryteringskanaler på Internet
 • Platsnnonsering i affärspress, dagspress, fackpress
 • Testverktyg

Vi arbetar med både personbedömning, kunskapstester och olika färdighetstester, när kunden så önskar. Allt för att säkerställa att kandidatens egenskaper matchar uppdragsprofilen. Dessa tjänster är en tilläggstjänst hos Staff Scandinavia och i dagsläget arbetar vi med OPQ, MPP, MQ. 

Prismodell vid rekrytering och searchuppdrag

Vi erbjuder en uppskattad prismodell; 

 • Fasta rekryteringsarvoden
 • Slutdebitering vid slutfört uppdrag
 • Rekryteringsgaranti i 3 mån

Önskar du referenser på några av våra nöjda rekryteringskunder så hör av dig!

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys/Kravprofil 

Vi går igenom kundens krav på personen och upprättar en noggrann kravprofil. Vi lär känna ert företag, kultur, värderingar, organisation, affärsidé, mål med verksamheten, etc.

2. Presentation

Vi utarbetar en rollbeskrivning och företags/organisationspresentation.

3. Kandidatsökning

Beroende på befattning och roll väljer vi rätt sökmetod. Vi arbetar med platsannonsering på Internet, i dags/fackpress, databaser samt den egna kandidatbanken innehållande tusentals kandidater. Vi arbetar vidare med search/headhunting.

4. Personliga intervjuer

Vi sätter stort värde på den personliga intervjun. Vi är noggranna att ta fram fakta om personens långsiktiga målsättning, ambitioner och framtidsplaner. Detta för att med stor säkerhet erbjuda en kandidat som avser att stanna på företag, eller organisationen på lång sikt. Vi sätter av ca 1-2 timmar per intervju.

5. Kandidatpresentation

Vi presenterar utvalda kandidater och lämnar samtidigt över betyg, intyg, tillsammans med ansökan och personligt brev. I detta skede bokas sedan aktuella kandidater in hos kunden för en första intervju hos uppdragsgivaren.

6. Referenstagning, tester

Vi tar i detta läge referenser för att säkerställa kandidaternas lämplighet. Vidare utförs kompletterande tester om kunden så önskar, samt CV kontroller, UC-kontroll, utdrag ur Polisregistret, samt diverse bakgrundskontroller vid behov.

7. Kandidatgenomgång

Vi går igenom utfallet av intervjuerna hos kund, samlar intryck, går igenom tester och gör en samlad bedömning av kandidaten.

8. Uppföljningsintervju

I de fall kunden önskar göra en kompletterande intervju, eller träffa slutkandidaterna ytterligare en gång bokar vi in detta. Det är vanligt förekommande att kunden önskar göra kompletteringar, eller säkerställa vissa frågeställningar kring anställningsvillkor etc.

9.Rekryteringsgaranti

Vår rekryteringsgaranti innebär att kunden kan erhålla nya kandidater inom 3 månader utan kostnad om det visat sig att kandidaten inte uppfyllt förväntningarna. Rekryteringsgarantin kan endast nyttjas vid ett tillfälle/rekryteringsuppdrag.