Interim Management - Situationer som kräver en snabb lösning!

Interim Management innebär att managementkonsulter på chefsnivå hyrs in för att fylla ett tillfälligt resursbehov hos företag och organisationer. Det kan vara vid exempelvis chefsavgångar och organisationsförändringar. 
Interim Manager är en konsult med en stark ledarprofil, och med gedigen kompetens och befogenhet att fatta beslut.

Rekrytering - våra konsulter vid Staff Scandinavia är proffs

Vi kan konsten att hitta  rätt person till rätt arbetsplats vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er bli framgångsrika. Vi rekryteringskonsulter är specialister på uppdrag inom Bygg, Fastighet, Anläggning, Teknik, Infrastruktur, Energi, Miljö. Gemensamt för våra rekryteringskonsulter är att de har erfarenhet av rekryteringsuppdrag inom de områden de rekryterar inom. På så sätt kan de snabbt sätta sig in i just det aktuella uppdraget och dess speciella förutsättningar.

Karriär - söker du jobb ?

Staff Scandinavia Search & Interim erbjuder många typer av konsultuppdrag varje vecka, år ut och år in. Det kan vara ett konsultuppdrag på deltid eller heltid. Du väljer själv vad som passar dig. Staff Scandinavia Search & Interim ger dig möjlighet att hitta ditt nya drömjobb.

Begär Offert

Funderar du på en Interimslösning eller går i rekryteringstankar och vill veta vad en lösning via Staff Scandinavia Search & Interim skulle kosta ? Återkom till oss med en kort beskrivning av hur ditt behov ser ut så får du en offert och information hur vi hjälper dig.

Begär offert